Det är inte helt säkert vem den här bilden föreställer, men att det är någon som var biskop ser man på klädseln och på att han håller en kräkla, biskopsstav, i vänster hand. Mycket möjligt är att det är Sankt Nikolaus. Han var nämligen biskop, och när man avbildade honom på medeltiden fick han ofta som attribut tre guldklimpar. Tittar man närmare på bilden här ser man att biskopen håller tre runda föremål i höger hand, som kanske ska föreställa guldklimpar.

Nikolaus kom dit om natten och kastade en guldklimp genom vindögat. Mannen tänkte, att Guds ängel givit guldet och gifte hederligt bort sin äldsta dotter. Så gjorde Nikolaus två gånger till och hjälpte alla döttrarna till gifte. Tredje natten vaknade mannen vid guldkastandet och skyndade för att få reda på, vad för Guds vänner det var, som gjorde det. Och han föll gråtande ned för Nikolai fötter. Men Nikolaus förbjöd honom att yppa det för någon, medan han levde.

Ur legenden om Sankt Nikolaus
Läs mer här >>>

På medeltiden förekom det att man offrade blommor till Nikolausbilder innan man skulle gå ut och dansa >>>

En jultomte i kyrkan? >>>