"För den skull är konungen till, att han skall styra allt, jämväl sin egen vrede, och icke vreden konungen. Så skrev en vis filosof, att den kan väl styra många, som först väl förstår att styra sig själv. Talen till mig med skäl och icke i vrede!"
 
Ur legenden om Katarina av Alexandria
Läs mer här >>>
På bilden syns Katarina med krona på huvudet som den prinsessa hon var. Hjulet som står lutat vid sidan av henne syftar på det som berättas i legenden om hur hon sattes fast mellan fyra hjul med järnspikar för att dödas.
Och liten Karin tjänte
på unga kungens gård,
hon lyste som en stjärna
bland alla tärnor små
.

Medeltidsballaden om liten Karin handlar om Katarina av Alexandria.
Läs hela balladen här och upptäck likheterna med legenden! >>>

En av historiens smartaste tonåringar...
Läs mer här om varför Katarina har blivit
skyddshelgon för bibliotek och universitet >>>