Erasmus
Ecclesia och Synagoga
Nikolaus?
Dominikanermunk
Jakobus
Sankt Göran
och draken
Jungfru Maria
Drolerie
Margareta
Bernhardinus
korets södra vägg
Rör markören över kyrkskissen i det område där den kalkmålning finns som du vill veta mera om.
När texten ändrar färg går det att klicka sig vidare till respektive ämne.
<<< tillbaka till stora kyrkbilden