.............................
bakre delen av........ kyrkan...................
.............................
.............................

.............................
............................................
............................................
.
långhusets valv.....................
............................................
............................................
långhusets norra vägg..............
.............................................
.............................................
.......................
......
sakristian..
.......................
.......................
...........
...........
triumf-
bågen
..........
..........
..........
korets norra vägg.............................
......................................................
..............................................
korets valv..............................
..............................................
..............................................
.....................................................
....................................................

korets södra vägg

.............................
.............................
.............................
.............................
bondeska gravkoret
.............................
.............................
.............................
.........................

......................
......................

vapenhuset
...........................
.........................
......................... ..
sök via placering
Rör markören över de områden i kyrkbilden där det finns som du vill söka efter.