<<< tillbaka till översikt
1700-talet: överkalkning, vitt och vackert i kyrkan, men varför?
År 1739 restaurerades kyrkan och i samband med det kalkades målningarna över. Ett foto från sekelskiftet 1900 visar hur det såg ut under de 160 åren när väggarna var vita:
 
    Klicka här för att se bilden i förstoring >>>
 
    Ytterligare ett foto inifrån kyrkan vid sekelskiftet 1900 >>>
 

Det var mycket vanligt att medeltidskyrkor fick sina kalkmålningar övertäckta på samma sätt och ungefär vid samma tid som i Spånga. Varför gjorde man så? Många av bilderna föreställer ju helgon - var det alltså så att man nu, efter reformationen på 1500-talet inte ville bli påmind om allt det som hört gudstjänstlivet till på den tiden Sverige varit katolskt, var det därför som man dolde medeltidsmålningarna under vit kalk?

Nej, det är faktiskt inte det som är förklaringen. I vissa länder i Europa som hade en annan inriktning på reformationsidéerna än man hade i bland annat Sverige, så var det verkligen så att man tyckte att det stred mot Guds bud med bilder i kyrkan (det gäller reformerta länder som Holland och Schweiz), och man kalkade över målningar och tog bort skulpturer av den anledningen. Men enligt Martin Luther, som präglade reformationen i Sverige, så skulle man använda alla till buds stående medel för att predika evangeliet, både ord, musik och bilder. Bilderna kunde användas som hjälpmedel för predikan, och då fanns det ingen anledning att ta bort dem.

Orsaken till att bilderna täcktes över i alla dessa svenska medeltidskyrkor på 1700-talet var istället snarast en fråga om estetik, om tycke och smak. Och ofta var det prästen i församlingen som var "modern" och ville att hans kyrka skulle se ut på ett sätt som stämde med upplysningstidens nyklassicistiska ideal. Det skulle vara ljust och stilrent. Folk i socknen spjärnade ofta emot och ville behålla målningarna som de varit. Hur det var med den saken i Spånga får vara osagt (inget sägs om det i sockenstämmoprotokollen), men i många socknar ledde frågan om de gamla målningarnas vara eller inte vara till verkliga stridigheter mellan prästen och sockenborna.

framåt i tiden >>>