<<< tillbaka till översikt
1400-talet I: om två profeter

Ungefär hundra år senare, förmodligen på 1440-talet, var det dags igen för måleriarbete.

Mycket möjligt är att det nu målades ytterligare en del abstrakta mönster. Men, det ska sägas med en gång att även experterna på området är osäkra på turordningen när det gäller just de dekorativa kalkmålningarna. Det väsentliga som hände nu var dock inte eventuella påbättringar eller nytillskott bland dekorationerna, utan alla de figurer som nu målades i valv och på väggar i långhuset.

Länge visste ingen vad dessa bilder föreställer. Den gåtan löstes för ungefär femtio år sedan av konsthistorikern Andreas Lindblom. Han upptäckte att det är en lång serie som hänger ihop, drygt tjugo bilder sammanlagt, och som alla handlar om två personer ur gamla testamentet i Bibeln, profeterna Elia och Elisha. Här finns till exempel en bild av den berömda händelsen när Elia far upp till himlen på en vagn av eld -

men alltså också en mängd andra scener som berättar om de två profeternas liv, dåd och underverk.

Samtidigt som bilderna handlar om Bibeln har de också en hel del att säga om hur det var på 1400-talet. Det gängse på den tiden var nämligen att oavsett vilken tid eller plats det handlade om, så präglades bilderna av målarens egen tid, av hur landskap, hus och städer såg ut, hur folk klädde sig, de verktyg, redskap, möbler de hade (låt vara i förskönad skepnad - det har sagts om medeltidsmålningarna i kyrkorna att de är ungefär lika verklighetstrogna som våra egna reklambilder, visst påminner de om hur saker och ting faktiskt ser ut, men allt trist och fult har filtrerats bort).

Vem målade?

Man har menat att den person som målade Elia och Elishabilderna i Spånga inte var särskilt självständig som konstnär i jämförelse med de andra mästarna som var aktiva vid samma tid. Även om han var duktig på att fabulera så var han ur konstnärlig synpunkt något av en eklektiker, en som "stal" idéer från andra lite tanklöst. Ändå har de målningar som han (tillsammans med medhjälpare) skapade i Spånga kyrka kommit att bli något ganska unikt. Ingen annanstans i världen finns det nämligen bevarat från medeltiden en så lång serie med bilder som skildrar Elias och Elishas historia, åtminstone inte efter vad man idag känner till.

Vem var då målaren? På 1400-talet fanns det flera berömda kyrkmålare som hade verkstäder och medarbetare som tog på sig uppdrag i Mälardalen (ex Johannes Rosenrod och Albert Målare, alias Albertus Pictor). Vem det är som har målat långhuset i Spånga kyrka är det ingen som vet idag, men så mycket har man kunnat konstatera att det inte är någon av de målare eller målarverkstäder som man känner till namnet.

Men kanske kan en liten bit av gåtans lösning finnas mitt framför näsan på oss - i själva bilderna! De handlar alltså om profeterna Elia och Elisha. På medeltiden fanns en munkorden som betraktade sig själva som efterföljare till profeten Elia. Man kallade sig karmeliter, namnet hade man tagit efter berget Karmel där en viktig händelse i profetberättelsen utspelar sig, och där levde de första ordensbröderna och -systrarna som eremiter den första perioden efter ordensgrundandet. Senare började man leva i konvent på plats i Europa, och vid mitten av 1400-talet bildades det första och enda karmeliterkonventet i Sverige, det var i Örebro, och den som ska ha tagit initiativ till det hela var Karl Knutsson Bonde. Att det var just vid den tiden som Elia- och Elishabilderna målades kan inte bara vara en tillfällighet, det hävdar åtminstone konsthistorikern Åke Nisbeth med bestämdhet. På ett eller annat sätt måste det finnas ett samband mellan ordensbröderna i Närke och det faktum att någon eller några gav sig i kast med att måla en hel bildserie om profeterna Elia och Elisha.

  Läs mer och se hela
bildserien tillsammans med bibeltexter - klicka här
>>>
  framåt i tiden >>>