Eftersom den här bilden delvis är i så pass dåligt skick är det svårt att säga med säkerhet vem den ska föreställa. Men att det är en biskop förstår man av klädseln, huvudbonaden - mitran -, av biskopskräklan som personen håller i vänster hand och av hur han höjer höger hand som för att välsigna.

Tittar man närmare på originalmålningen i kyrkan ser man också att under biskopens fötter ligger en gestalt, på bilden här synlig mest som en underligt formad krumelur. Det är den som har givit vid handen att biskopen kanske skulle kunna föreställa Sankt Henrik. Gestalten under hans fötter skulle kunna vara Lalli, den person som enligt legenden slog ihjäl Henrik och gjorde honom till martyr, därmed en så kallad
underliggare till Henrik. Ofta när Lalli avbildas håller han i den yxa som han använde som mordredskap. Här på bilden i Spånga kyrka saknas den, kanske har färgen nötts bort, kanske har det aldrig funnits någon. Att bilden föreställer Henrik och Lalli är med andra ord trots allt inte mer än en kvalificerad gissning.

O, vilken trosglöd, vilken eld av gudomlig kärlek hade icke blivit upptänd på detta altare av guld, den hängivne biskopens hjärta, han, som åsidosatte rikedom och den hugnad, som vänner skänka, samt den höga ställningen som biskop i Upsala och för några få arma lamms frälsning utsatte sig för många dödsfaror.

Ur legenden om Sankt Henrik
Läs mer här >>>