Det är osäkert vem den här bilden föreställer, men man har menat att det finns två tolkningar som skulle kunna vara tänkbara:

Eller så kan det vara Erik den helige:

denne vår helige konung trägen i gudeliga böner och mycken vaka och fastor, varkunnsam mot dem som voro stadda i bedrövelse och motgång, mild och frikostig i allmosor till de fattiga.

Ur legenden om Sankt Erik
Läs mer här
>>>

Kanske föreställer bilden Maria Magdalena, som det talas om i Bibeln i Lukasevangeliet:

Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: "Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska."

Läs mer här >>>