etapp 4

1600-1800-talet

Bondeska gravkoret

Efter riksskattmästaren Gustav Bondes död 1667 byggs Bondeska gravkoret som begravningsmonument och gravplats åt honom och övriga medlemmar ur hans släkt. Gravkoret står färdigbyggt 1673.

Ny predikstol

1758 byggs den nuvarande predikstolen av bildhuggaren Olof Gerdman.

Ny tornhuv

1825 får tornet den huv som fortfarande finns kvar, den tredje i ordningen efter det att den gotiska togs bort på 1600-talet. Nu flyttas klockorna upp i kyrktornet, och den äldre klockstapeln ute på kyrkogården rivs.

Överkalkning

1739 renoveras kyrkan, och i samband med det täcks de gamla målningarna över med vit kalkfärg.

framåt i tiden >>>