etapp 5

1900-talet

Restaurering vid sekelskiftet

År 1905 restaureras kyrkan, vilket främst berör kalkmålningarna.

Renovering och tillbyggnad på 50-talet

I samband med den senaste större restaureringen 1953-55 får kyrkan den nuvarande bänkinredningen.

Medeltidsmålningarna tas fram i sitt nuvarande skick.

Taket får kopparplåt. Tidigare hade taket varit täckt med spån.

Kyrkan får sitt yngsta byggnadstillskott, en förvaringsdel norr om koret.

Läs mer om kyrkans historia på webbplatsens avsnitt om kalkmålningarna >>>