Nu sker en del större förändringar:

etapp 2

1300-talet

Kalkmålningar

Kyrkan får de första av de målningar som blivit bevarade in i vår egen tid.

Läs mer om kalkmålningarna här >>>

Valv i långhuset

Om det funnits ett innertak rivs det nu, och de nuvarande valven kommer till. Material: tegel. Gotisk stil.

Sakristian byggs

Material: tegel. Sakristian får tegelkryssvalv med samma genomskärning som valven i långhuset. Som ingång från långhuset byggs en vacker portal.

Fönstren ändras

Norrfönstren muras igen (en trolig orsak är klimatet som nu blivit sämre jämfört med tidigare århundraden). Söderfönstrens öppningar flyttas eftersom de gamla fönstrens läge inte passar in med valven. Dessa nya fönster sätts i ungefär samma läge som de nuvarande i denna del av kyrkan, men är betydligt mindre och är liksom sina föregångare placerade högt upp på väggen.

framåt i tiden >>>