sök via teman
De flesta av menyerna nedan leder till nya översikter där det finns fler länkar att välja bland
sök via index
 MEDELTID
Välj bland uppslagsorden i denna meny om du letar efter ett speciellt ämne eller vet namnet på personen som du söker efter.
Personer och händelser ur Bibeln >>
Om kyrkofäderna
Tänkare från kyrkans tidiga historia >>
Drôlerie
För nöjes skull >>
En
diakon >>
En svart-munk >>
Dominikanermunk

 

 

Ecclesia
och Synagoga
Propaganda
på medeltidsvis >>
Ängeln, lejonet,
oxen och örnen 
De fyra evangelisterna >>
Lukas oxen
Elia och Elisha
19 bilder
om 2 profeter >>
Helgon
kalendern >>
 1600- OCH 1700-TAL
Ära, prydnad och åminnelse -om epitafier
Så ville löjtnanten, prästen och hans hustru, bokhållaren och andra spångabor att vi skulle minnas dem >>
Löjtnant Ljungh
Om begravnings-vapen
Minnen av sorgesamma och storslagna tilldragelser för 300 år sedan >>
Bondeska gravkoret
Platsen där adelsfamiljen Bonde från Hässelby begravde sina döda under hundra års tid >>
Bondeska gravkoret
 1900-TAL
 GENOM SEKLEN
Minnen från Spånga
Läs intervjuerna med Arne och Jane, två av de som var aktiva i församlingen under en stor del av förra seklet >>
Bygghistorik >>
Så har Spånga kyrka ändrats från
1100-talet till idag.
Ur kalk-
målningarnas historia >>