om projektet
"Länkar till historien i Spånga kyrka" har finansierats av Spånga församling. För idé, produktion och texter svarar Christina Hedlund. Originalfotografier är tagna av Björn Johansson, arkivfoton är hämtade ur Spånga församlings arkiv.
© 2002 Christina Hedlund


tack
Ett varmt tack till kyrkorådets tidigare ordförande Erik Boberg och församlingens kanslichef Peter Rapp, som båda var modiga nog att tro på denna idé redan i initialskedet, vilket hade avgörande betydelse för att projektet sedan skulle kunna förverkligas.

Tack också till alla er andra som bistått med kunskaper, goda råd och synpunkter. Ingen nämnd ingen glömd.

 

 

kontakt
e-post cmchedlund@swipnet.se