Ta en titt i Spånga kyrkas "helgonkalender"!
Här nedan är de datum då de helgon som finns avbildade i kyrkan hade sina högtidsdagar, ofta samma dagar som ännu finns kvar som namnsdagar i den moderna almanackan. Rör markören över kalendern och klicka för att nå länkar till större bilder och mer att läsa.
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december