Hon var ännu inte döpt, men dock trodde hon på Vår Herre Jesus Kristus. Hennes fader for långt bort i landet i något ärende, och under tiden blev Barbara döpt hemma i sitt torn. Därefter gick hon omkring i tornet och ritade korstecknet på stenstolparna med sitt finger. Och stenen blev mjuk som vax, och korsets tecken kan ses där ännu i dag. Hon slog sönder sin faders avgudar av guld och silver, som voro i tornet hos henne.

Ur legenden om Sankta Barbara
Läs mer här
>>>

Som prinsessan i en saga blev Barbara enligt legenden inlåst i ett torn av sin elake far. Det är bakgrunden till att hon ofta, som på denna bild, har ett torn som attribut.

Ett skyddshelgon för folk på hög höjd... >>>