elia kommer med ett följe

På bilden underst befinner sig profeten Elia, hans tjänare Elisha och ett antal andra personer, också de profeter, i närheten av staden Jeriko. Elia vet om att han snart ska lämna jorden. Han kommer att fara upp till himlen på en vagn av eld dragen av hästar av eld. Det här vet också Elisha om, men det har han inte berättat för Elia.

Elia har sagt att han ensam ska gå till floden Jordan, men Elisha har vägrat att lämna honom. Tre gånger har Elia sagt att han ska gå iväg själv, och tre gånger har Elisha då svarat:

"Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte."
ANDRA KUNGABOKEN KAPITEL 2:2;4;6

Nu har de båda två gått ner till floden. Av den stora grupp profeter som varit med i Jeriko har femtio stycken följt med, men de har stannat på avstånd när Elia och Elisha ställt sig vid Jordan för att invänta det som ska hända. Där ser man dem nu. På spångamålarens bild står de samlade i en enda grupp med profeten Elia i täten.

När de stod vid stranden av Jordan tog Elia sedan sin mantel

och vek ihop den och slog med den på vattnet. Då delade sig vattnet, och de kunde gå över torrskodda.
ANDRA KUNGABOKEN KAPITEL 2:8

På denna bild ser man bara manteln lite svagt. Den hålls i luften av Elia, och just under hans fötter ser man en smal flod som delas i två hälfter.

Högst upp i valvet, här bilden överst, ser man hur Herren Gud uppe bland molnen betraktar det som händer. Som för att särskilt förtydliga sin närvaro pekar han med vänster hand ner på sällskapet av profeter. I höger hand håller han ett runt föremål, det är en världsglob.Tronen som han sitter på är förbundsarken, alltså den mytomspunna kista av akacieträ som var det israelitiska folkets främsta heliga symbol, och där de två lagtavlorna med tio Guds bud förvarades.

  Vidare till nästa bild >>>