elias offer på karmel

Gruppen av män till häst, någon eller några av dem har vapen i hand, föreställer Israels folk. Framför dem står profeten Elia. Det är han som är klädd i en mörk mantel och har en stor svart hatt på huvudet. Det rödbruna djuret är en oxe och den har en central betydelse i händelseförloppet.

Kungen över Israels folk vid den här tiden hette Achav. Han dyrkade inte Herren Gud, utan de falska baalsgudarna. Profeten Elia ville få kungen att förstå vilken gud som var störst, och han hade därför bett Achav att han skulle samla ihop israeliterna och de 450 profeter som hörde till baalsgudarna, och så skulle de alla bege sig till berget Karmel.

Det är där, på Karmel, som personerna på bilden befinner sig. Det som först hänt vid Karmel är att profeten Elia har ställt sig framför folkmassan och sagt:

"Hur länge skall ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni skall stå på? Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal."
FÖRSTA KUNGABOKEN KAPITEL 18:21

Därefter har Elia föreslagit att de ska slakta två oxar. Oxarna ska styckas och läggas på varsitt bål, ett för Elias oxe och ett annat för de 450 baalsprofeternas oxe. Men man ska inte tända eld på veden. Elia har förklarat hur de ska gå tillväga istället:

"Sedan anropar ni er gud och jag anropar Herren; den som svarar med eld, han är Gud. "
FÖRSTA KUNGABOKEN KAPITEL 18:24

Israels folk har godtagit förslaget. Baalsprofeterna har fått börja, eftersom de är flest (Elia var ju ensam medan de var 450 stycken). Baalsprofeterna har alltså tagit en oxe, slaktat och lagt den på ett bål. Sedan har de börjat åkalla Baal för att få gudarna att tända eld på veden

Men det kom inget ljud och inget svar.
FÖRSTA KUNGABOKEN KAPITEL 18:26

De har hållt på från morgon till middag, från middag till kväll. Utan resultat.

Då började de hoppa kring altaret som de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem. "Ropa högre!" sade han. "Han är ju gud, men han har väl sitt att sköta, han kan ha gått avsides eller vara ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först!" De ropade ännu högre och sargade sig med knivar och spjut som de brukade, så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas, ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken.
FÖRSTA KUNGABOKEN KAPITEL 18:26-29

Profeten Elia har nu stigit fram igen inför den stora folkmassan. Det är det ögonblicket som bilden föreställer. Elia tar till orda:

"Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bli uppenbart att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk inser att det är du, Herre, som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig."
FÖRSTA KUNGABOKEN KAPITEL 18:36-38

Elia blir bönhörd. Från himlen kommer det en eld, och bålet antänds:

Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet i diket.

Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade: "Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud."
FÖRSTA KUNGABOKEN KAPITEL 18:38-39

På bilden syns elden både nära Elias högra hand som orangefärgade strålar, och även högre upp i bildens övre del. Att döma av utseendet så verkar det som att Elia i Spånga har glömt bort att han skulle stycka oxen innan den lades på plats. Elden har i alla fall haft effekt. Man ser hur vitaktiga eldslågor flammar upp runt oxens huvud.

Allra nederst på målningen i kyrkan, utanför bilden här bredvid syns en lustig detalj. En jägare spänner sin båge i riktning mot oxen. Eller, ska man vara nogräknad så ser det faktiskt ut som att pilen inte kommer att träffa oxen, snarare hamna någonstans i folkmassan, såtillvida den inte rent av träffar profeten själv mitt i prick.

  Vidare till nästa bild >>>