En av de mest kända berättelserna i Gamla testamentet handlar om hur Israels folk beger sig ut på sin långa ökenvandring från Egypten till det förlovade landet. Moses är deras ledare, och till sin hjälp har han sin bror Aron. Efter en tid i öknen hade folket börjat få det svårt. Maten räckte inte, och man gick nu till Moses och Aron och klagade:

"Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här skall svälta ihjäl!"
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:3

Men det skulle visa sig att Herren Gud snart skulle hjälpa dem, redan samma kväll. Det är det som skildras på bilden här bredvid.

Den kvällen kom det vaktlar i sådan mängd att de täckte hela lägret, och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra: "Vad är det här?" eftersom de inte visste vad det var.
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:13-15

Moses förklarade att

"Det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning: Samla så mycket av det som var och en behöver, ett omermått per person för samtliga. Varje husfar skall hämta till dem han har i sitt tält."
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:15-16

På bilden ser man just den händelsen, hur det regnar mat - manna - från himlen ner till Israels folk:

Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö; det var vitt och smakade som honungskaka.
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:31

Israeliterna gjorde som Moses hade sagt att de skulle, och

några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde.
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:17-18

Moses förklarade att Herren Gud hade föreskrivit att man skulle rätta sig efter vissa regler som hade med maten att göra.

"Ingen får lämna kvar något av detta till i morgon." Men somliga lydde inte Mose utan sparade av det till nästa morgon. Då var det fullt av mask och luktade illa. Och Mose blev ond på dem.

Varje morgon samlade var och en så mycket som behövdes; i solvärmen smälte det bort. När de samlade mat på sjätte dagen fick de dubbelt så mycket, två omermått var, och alla hövdingarna i menigheten kom och talade om detta för Mose. Han svarade dem: "Det är som Herren har sagt. I morgon är det sabbatsvila, en sabbat helgad åt Herren. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka; allt som blir över skall ni spara till i morgon." Då sparade man det till nästa morgon, som Mose hade befallt. Och nu fick det ingen dålig lukt och det gick inte mask i det. Och Mose sade: "Ät det i dag! I dag är det Herrens sabbat, i dag hittar ni ingenting på marken. Sex dagar kan ni samla det, men den sjunde dagen är det sabbat; då finns där ingenting."

Ändå gick några bland folket ut den sjunde dagen för att samla, men de fann inte någonting. Då sade Herren till Mose: "Hur länge skall ni vägra att hålla mina bud och befallningar? Tänk på att det är Herren som har gett er sabbaten - därför ger han er den sjätte dagen mat för två dagar. Alla skall hålla sig i stillhet och ingen får gå hemifrån på den sjunde dagen." Sedan höll folket sabbatsvila den sjunde dagen.
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:16-30

Israels folk fick också veta att de skulle se till att spara en del av mannan för framtiden. Moses sa till dem:

"Herren har gett denna befallning. Spara en omer av detta genom alla släktled, så att era efterkommande får se det bröd som jag gav er att äta i öknen när jag förde er ut ur Egypten." Och Mose sade till Aron: "Tag ett kärl och lägg en omer manna i det, ställ det inför Herren och spara det genom alla släktled." Aron gjorde som Herren hade befallt Mose: han ställde kärlet framför förbundstecknet.
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:32-34

Mannan fortsatte sedan komma hela tiden genom den långa ökenvandringen.

Israeliterna åt manna i fyrtio år tills de kom till bebott land; de åt manna tills de nådde gränsen till Kanaan.
ANDRA MOSEBOKEN KAPITEL 16:35

Observera att denna bild hör till dem där den övermålning av medeltidsoriginalen som gjordes 1905 inte har tagits bort.
Läs mer om kalkmålningarnas historia här >>>