Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn. De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt.

Ur Uppenbarelseboken, ett av de textavsnitt i Bibeln som är anledning till att evangelisterna blivit asssocierade med symbolfigurer.
Läs mer här >>>

Bilderna av de fyra evangelisterna - de personer som tecknat ned de texter i nya testamentet som handlar om Jesu liv - sitter placerade ovanför altaret i Spånga kyrka.

Evangelisterna är avbildade i form av symbolfigurer. Matteus, Markus, Lukas och Johannes syns som i tur och ordning en en ängel, ett lejon, en oxe och en örn.