Hur det kommer sig att de olika evangelisterna har fått sina symboler hänger ihop med de tolkningar som kyrkofäderna gjorde när de studerade två olika texter ur Bibeln.

Den ena texten är Hesekiels bok i gamla testamentet. Hesekiel är en profet som berättar om en märklig vision han haft. Han har upplevt Guds helighet. I den upplevelsen, som han med ord målar upp som fantastiska bilder, finns fyra varelser med. Det var det som kyrkofäderna ungefär tusen år senare skulle förstå som att det hade att göra med evangelisterna. Hesekiel skriver:

Jag såg en stormvind komma från norr - ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de hade mänsklig gestalt, men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar. Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar. Under vingarna hade de människohänder åt fyra håll. Alla fyra hade ansikten och vingar. Deras vingar vidrörde varandra. De kunde gå utan att vända sig, var och en gick rakt fram. Så såg deras ansikten ut: de hade ett människoansikte, och alla fyra hade ett lejonansikte till höger och alla fyra ett tjuransikte till vänster och alla fyra ett örnansikte. Vingarna upptill höll de utbredda: var och en hade två vingar som vidrörde de andras och två som skylde kroppen. Var och en gick rakt fram. De gick dit andekraften styrde dem, och de vände sig inte när de gick. Mellan dem syntes något som liknade glödande kol, det fladdrade som fackelsken mellan varelserna. Elden lyste klart, och ur elden sköt blixtar. Varelserna for av och an likt blixtar.
HESEKIEL KAPITEL 1:4-14

Den andra texten med beskrivningar av fyra varelser, evangelisterna, finns i Johannes uppenbarelse i nya testamentet. Det här är också en visionär, färgrik och gåtfull skildring:

Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten, som jag hade hört tala till mig som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter." Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen, och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt om tronen såg jag tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Från tronen kom det blixtar och dån och åska, och sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar, och framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall.

Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn. De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt:

Helig, helig, helig
är Herren Gud, allhärskaren,
han som var och som är och som kommer.

UPPENBARELSEBOKEN KAPITEL 4:1-8

I dessa texter ges inga antydningar om vilken varelse som representerade, eller skulle "föreställa", vilken evangelist. Svaret på den frågan fick kyrkofäderna istället genom att studera de olika evangelietexterna, Matteus, Markus, Lukas, och Johannes, hur de är skrivna, vilka olika perspektiv de har, och hur varje text inleds.

<<< tillbaka