personer och händelser ur bibeln
Rör markören över texten för att göra länkarna aktiva och klickbara.
 
gamla testamentet  

nya testamentet

 
Abraham och Isak
Elia och Elisha. Nitton bilder om
två profeter.

Jesse rot, "Det är en ros utsprungen"
Jona och valfisken - en vådlig sjöresa
Henok far upp till himlen

Manna från himlen till Israels folk
Moses och den brinnande busken
Salomos tempel
Simson - stark man med ovanligt hår
Aposteln Johannes vid ett minnesmärke
från dagen när kyrkan invigdes
Aposteln Mattias
Aposteln Jakobus
Fadern Sonen och Den helige ande - får
man måla bilder av Gud?
Johannes
Lukas
Maria Magdalena
Markus
Matteus
Stefanos, den förste kristne martyren, en föregångare till alla helgon
Ängeln örnen, oxen och lejonet
om jungfru maria
Jesse rot, "Det är en ros utsprungen"
Josef och den grönskande grenen
Lejonhona med ungar
Maria som den apokalyptiska madonnan
Maria med skyddsmanteln, en bild
som är ett arv från en mörk tid
Salomos tempel
Gamla och Nya testamentet - allt hänger ihop... Läs här om typologiläran, vardagsmat för folk som lyssnade till prästernas predikningar på medeltiden >>>
länkar till övriga kalkmålningar: