Om denna numera huvudlösa person vet man i princip bara en enda sak, att det ska föreställa en diakon, till yttermera visso en diakon som av någon anledning blivit helgonförklarad, och därför fått äran att göra sällskap med de övriga helgongestalterna intill.

Den anonyme mannen här har en kollega avporträtterad på annat ställe i kyrkan. I triumfbågen finns en bild av Sankt Lars som alltså också han innehade diakonämbetet.