Dessa vapensköldar hör till den anvapenserie som från början användes när den 21-årige Erik Gustafsson Bonde begravdes år 1667. Den visar dels vilka hans släktingar var på hans fars, dels på hans mors släktsida, fyra generationer bakåt i tiden. Vapenskölden nedan är Erik Bondes huvudbaner.

Rör markören över bilderna så syns namnet på den person som anvapnet representerar. Texten är (i de flesta fall) samma som finns målad på sköldarnas namnskyltar.

För att se förstoring av vapensköldarna - klicka på respektive bild.

De blå färgrutorna representerar vapen som inte finns avbildade, men som ingått i anvapenserien.

anvapenserier
Gustav Bonde
Erik Bonde
Axel Bonde