Dessa vapensköldar hör till en anvapenserie som från början användes när riksskattmästaren Gustav Bonde begravdes år 1667. Den visar dels vilka hans släktingar var på hans fars, dels på hans mors släktsida, fyra generationer bakåt i tiden. Vapenskölden nedan är Gustav Bondes huvudbaner.

Rör markören över bilderna så syns namnet på den person som anvapnet representerar. Texten är (i de flesta fall) samma som finns målad på sköldarnas namnskyltar, kartuscher.

För att se förstoring av vapensköldarna - klicka på respektive bild.

anvapenserier
Gustav Bonde
Erik Bonde
Axel Bonde