<<< till översikt om begravningsvapen anvapenserie för gustav eriksson bonde