<<< till översikt om begravningsvapen huvudbaner för gustaf ericsson bonde