huvudbaner
Jacob Struan
von Robertson
Peter Fuchs
von Bühlenstein
Gustaf Bonde
Erik Bonde
Axel Bonde
Carl Bonde
SaeRaeMtisRegnique Sveciae
senator atq.
thesavrarius magnus, ivdex provincialis Ostrogotiae:
nec no Dorpatiensis academiae
cancellarius illvstriss. excellentisimusque dominus.
Dns Gvstavus Bonde.
Libr baro in Laiihela, dynasta in
Espelund, Hesleby, Toftaholm Arnöberget Vinstorp.
Natus in aula materna
Espelund IV. febri anno MDCXX
Hamburgi XXV may ano MDCLXVII
mortvs
Hans Kungliga Majestäts och Sveriges Rikes råd, riksskattmästare, lagman
i Östergötland,
kansler över Dorpats akademi, högvälborne herren
herr Gustaf Bonde,
friherre till Laihela, herre till Espelund
Hesselby, Toftaholm, Arnöberg
och Vinstorp. Född å mödernegården
Espelund den 4 febr. år 1620, död i Hamburg

den 25 maj 1667
Mer om släkten Bonde i avsnittet om Bondeska gravkoret >>>