<<< till översikt om begravningsvapen högreståndsbegravningar för 300 år sedan