huvudbaner
Jacob Struan
von Robertson
Peter Fuchs
von Bühlenstein
Gustaf Bonde
Erik Bonde
Axel Bonde
Carl Bonde

Text på kartuschen:

Den högvälborne herre hr Axel Bonde Güstafson frijherre till Layhela, herre til Eszplunda och Arnebärg, födder üthi Stockholm den 5. decemb: ao 1655 och i herranom sahligen afsomnade üthi Parys den 13 augüstij anno 1675

Mer om släkten Bonde i avsnittet om Bondeska gravkoret >>>